ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ อบต.นาสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. - 2 มิ.ย.2552 (ว้นวันหยุดราชการ) ณ อบต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีรรมราช รายละเอียดแนบท้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 4220 คน