ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
12 พ.ย. 2562
2 สาระน่ารู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ต.ค. 2562
3 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ต.ค. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ต.ค. 2562
5 เรียนรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ต.ค. 2562
6 คำนิยามประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ต.ค. 2562
7 สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่้งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ต.ค. 2562
8 แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ต.ค. 2562
9 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
26 ก.ย. 2562
10 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38