กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ประจำปี 2563รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลนาสารเข้าตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อหรือสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ เพื่อออกใบอนุญาตให้กับร้านค้า

ประชาชนปลอดภัย เมื่อใช้บริการร้านค้าที่มีใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563    อ่าน 155 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**