กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
รายละเอียด :
    

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาสาร จัดอบรมผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสร้างความร่วมมือกันในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 215 คน เข้าร่วม จัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร โดยมีนายสุรพล ทรัพย์แก้ว หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายพิสันต์ เพชราภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำแนะนำ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการ ให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง รวมถึงผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารต้องรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563    อ่าน 154 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**