ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร (อาคารเอนกประสงค์) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 162 คน