ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร (อาคารเอนกประสงค์)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน