ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร (อาคารเอนกประสงค

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 146 คน