ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่น64
  รายละเอียด :

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 ก.พ.64 โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่ 9 - 31 มี.ค.64 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน