ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  รายละเอียด :

 

เกษตรกรรม
- ปลูกมะนาว เป็นเกษตรกรรม? ปลูกกี่ต้น
- ปลูกกล้วย กี่ต้น นับเป็นเกษตรกรรม ?
จาก ที่ ว่าง รกร้าง ว่างเปล่า ไม่ก่อประโยชน์
ปรับสภาพ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
เพื่อประโยชน์ ของท่านผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเกษตรกรรม
ต้องคำนึงถึง พื้นที่ และหลักเกณฑ์ของการทำเกษตรกรรม
✅หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถอ่านได้ที่

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน