ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น เทศบาลตำบลนาสาร
  รายละเอียด : ประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 487 คน