ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 446 คน