ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ประจำปี พ.ศ.2556
  รายละเอียด :

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การต่อและออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ประจำปี พ.ศ.2556

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สุราต่างประเทศ (อัตราคงเดิม)

1.ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนครและเขตเมืองพัทยา บวกรายได้มหาดไทย ฉบับละ 1,650 บาท

2.ในเขตอื่น ๆ นอกจาก 1 ฉบับละ 1,100 บาท

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (ขายปลีกทั่วไป)

อัตราเก่า บวก รายได้มหาดไทย ฉบับละ 11 บาท อัตราใหม่ ฉบับละ 220 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบ

ใบอนุญาตขายยาสูบในประเทศ

อัตราเก่าฉบับละ 20 บาท อัตราใหม่ ฉบับละ 40 บาท

ใบอนุญาตขายยาสูบต่างประเทศ

อัตราเก่า ฉบับละ 20 บาท อัตราใหม่ ฉบับละ 40 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายไพ่

ใบอนุญาตขายไพ่ ฉบับละ 20 บาท (อัตราคงเดิม)

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1488 คน