ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  รายละเอียด : ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 16-31 ต.ค.55 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.policeadmission.org หรือ www.tc-spb.com
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 559 คน