ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ต.ค. 2564
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 ก.ค. 2564
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ก.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่องเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
117
14 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 พ.ค. 2564
6 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
11 พ.ค. 2564
7 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 พ.ค. 2564
8 แนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 พ.ค. 2564
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
09 เม.ย. 2564
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46