ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 พ.ค. 2564
2 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 พ.ค. 2564
3 แนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 พ.ค. 2564
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 เม.ย. 2564
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 เม.ย. 2564
6 ประกาศเรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 มี.ค. 2564
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 มี.ค. 2564
8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 มี.ค. 2564
9 รับสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่น64 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 มี.ค. 2564
10 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45