ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ต.ค. 2564
2 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 ต.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมะม่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
29 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-05 สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 ก.ย. 2564
7 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายมะม่่วงแถว-สายชลประทานนาท่า (หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ก.ย. 2564
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-05 สายนายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย โดยวิธีค ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 ก.ย. 2564
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหว ดาวน์โหลดเอกสาร
86
17 ก.ย. 2564
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24