ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2564
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ย. 2564
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ก.ย. 2564
4 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 พ.ค. 2564
5 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 เม.ย. 2564
6 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วงค้อม หมู่ที่ 3 บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
03 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 มี.ค. 2564
8 สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 ก.พ. 2564
9 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-07 สายสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านมะม่วงขาว ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีปร ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 ม.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.124-09 สายนายริ่น-คลองหยวด หมู่ที่ 6 บ้านห้วยพระ ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23