ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลนาสารขอแจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและสอดส่องดูแลป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ซึ่อาจมีโครงสร้างชำรุดบกพร่องไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อความปลอดภั

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน