ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ธ.ค. 2561
102 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังปอง-คลองหยวด หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
26 พ.ย. 2561
103 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 พ.ย. 2561
104 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเชียร-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร จำนวน 1 สาย วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 พ.ย. 2561
105 ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 พ.ย. 2561
106 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 พ.ย. 2561
107 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
08 พ.ย. 2561
108 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 พ.ย. 2561
109 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 พ.ย. 2561
110 ประชาสัมพันธ์การนำเงินประกันสัญญาที่คู่สัญญาไม่มารับคืนเป็นเงินรายได้เทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46