ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนมะม่วงตลอด-ซอยร่วมใจ-คลองกง หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
446
28 ต.ค. 2554
422 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชลประทานมะม่วงขาว-ไชยมนตรี หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
377
26 ส.ค. 2554
423 เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
763
18 ส.ค. 2554
424 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย2-สระประมง หมู่ที่ 6, 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
370
16 ส.ค. 2554
425 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
2392
01 ส.ค. 2554
426 อบต.นาสารรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของอบต.นาสาร ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
21 ก.ค. 2554
427 จัดทำประชาคม เรื่อง การจัดทำผังชุมชน อบต.นาสาร
827
13 มิ.ย. 2554
428 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
31 มี.ค. 2554
429 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
10 ก.พ. 2554
430 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
13 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46