ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 พ.ค. 2558
322 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
138
29 เม.ย. 2558
323 เปิดเผยราคากลางประมูลจ้างก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการอื่นๆ ของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
216
27 เม.ย. 2558
324 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
08 เม.ย. 2558
325 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
148
27 มี.ค. 2558
326 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายสระประมง-ฝายน้ำล้น บ้านพระเพรง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
23 มี.ค. 2558
327 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.นาสาร ขนาดไม่เกิน 50 คน สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
264
16 มี.ค. 2558
328 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายรวมญาต หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
243
18 ก.พ. 2558
329 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเนียน-พัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
249
18 ก.พ. 2558
330 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายเทียนขาวพร้อมอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
244
18 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46