ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ส.ค. 2559
242 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเทียนขาวพร้อมอุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ก.ค. 2559
243 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอรชร หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 ก.ค. 2559
244 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 ก.ค. 2559
245 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเทพรักษา หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 ก.ค. 2559
246 เปิดเผยราคากลางจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักถนนสายซอยพรหมสถาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 ก.ค. 2559
247 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอำเภอ-ห้วยพระ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
168
05 ก.ค. 2559
248 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างปรับปรุงโรงจอดรถและบริเวณโรงจอดรถ (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 ก.ค. 2559
249 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารและสถานประกอบการอื่นๆ ของ ทต.นาสาร งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 มิ.ย. 2559
250 ้เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายพระเพรง-นาสีพุฒ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46