ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 3 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 ม.ค. 2560
222 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 ธ.ค. 2559
223 เปิดเผยราคากลางขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายพระเพรง-หนองแตนริมทางรถไฟ-ถนน 403 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
156
26 ธ.ค. 2559
224 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 ธ.ค. 2559
225 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 ธ.ค. 2559
226 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 ธ.ค. 2559
227 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2560
144
01 ธ.ค. 2559
228 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
137
01 ธ.ค. 2559
229 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
17 พ.ย. 2559
230 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
02 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46