ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 ก.พ. 2559
282 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายพรพระพรหม-กุสุมา หมู่ที่ 7 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
173
01 ก.พ. 2559
283 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายครูแรม-กำแพงเซา หมู่ที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ก.พ. 2559
284 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานบุกเบิกถนนหินคลุกสายซอยท่านุ่น แยก 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 ก.พ. 2559
285 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาสาร ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกแข็ม) สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 6 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
22 ม.ค. 2559
286 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธาราริน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
22 ม.ค. 2559
287 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธาราริน หมู่ที่ 5 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
22 ม.ค. 2559
288 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
22 ม.ค. 2559
289 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายพระเพรง-นาสีพุฒ หมู่ที่ 6 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
22 ม.ค. 2559
290 เปิดเผยราคากลางบุกเบิกถนนหินคลุกสายปลายทางช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
22 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46