ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 เปิดเผยราคากลางโครงการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งถนน คสล.ซอยบ้านทุ่งเนียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
128
21 เม.ย. 2560
202 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 เม.ย. 2560
203 เปิดเผยราคากลางจ้างทำป้ายซอยในเขตตำบลนาสาร หมู่ที่ 1-7 ตำบลนาสาร จำนวน 189 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 มี.ค. 2560
204 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 3 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 มี.ค. 2560
205 รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 มี.ค. 2560
206 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 มี.ค. 2560
207 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
148
17 ก.พ. 2560
208 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 ก.พ. 2560
209 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ก.พ. 2560
210 เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัยในเขตตำบลนาสาร จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46