ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) จำนวน 2 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ต.ค. 2560
172 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 ต.ค. 2560
173 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ในสังกัด ทต.นาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ต.ค. 2560
174 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาคนงานเก็บขยะในพื้นที่ตำบลนาสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 ต.ค. 2560
175 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ต.ค. 2560
176 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 ก.ย. 2560
177 ประชาสัมพันธ์ผลการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
26 ก.ย. 2560
178 เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแตน-ไผ่โปง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ก.ย. 2560
179 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 ก.ย. 2560
180 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
124
13 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46