ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2564
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 มี.ค. 2564
13 รับสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่น64 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
04 มี.ค. 2564
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 ก.พ. 2564
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ก.พ. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ม.ค. 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ม.ค. 2564
18 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 ม.ค. 2564
19 แหล่งรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 49-50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
14 ม.ค. 2564
20 กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาปีป้าย พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46