ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 รับรองรายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
262
26 เม.ย. 2556
392 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ขายโดยวิธีทอดตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
727
22 ก.พ. 2556
393 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดพระเพรง
587
19 ก.พ. 2556
394 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ก.พ. 2556
395 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพระเพรง-นาสีพุฒ ม.3,6 ต.นาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
396
04 ม.ค. 2556
396 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนในเขต พท.ต.นาสาร ม.1-7 จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
13 ธ.ค. 2555
397 กำหนดเรื่องการติดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
519
16 พ.ย. 2555
398 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
16 พ.ย. 2555
399 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขต ทต.นาสาร ม.1-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
31 ต.ค. 2555
400 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาสาร
641
25 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46