ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักริมถนนสายบ้านพจน์-หนองไทร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 พ.ย. 2557
352 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.ทต.นาสาร ขนาดไม่เกิน 50 คน สถ.ศพด.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
25 พ.ย. 2557
353 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 ต.ค. 2557
354 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างถนนลาดยางฯ สายชลประทาน-เกาะหลอด ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
14 ต.ค. 2557
355 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
06 ต.ค. 2557
356 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
19 ก.ย. 2557
357 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 ก.ย. 2557
358 ขอเชิญร่วมกิจกรรมมามี่โพโค
263
29 ส.ค. 2557
359 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างถนนลาดยางฯ สายทุ่งเนียน-พัฒนาที่ดิน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
07 ส.ค. 2557
360 ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายชลประทาน-เกาะหลอด ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46