ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 ม.ค. 2563
52 ประชาสัมพันธ์การให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
12 ธ.ค. 2562
53 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
13 พ.ย. 2562
54 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 พ.ย. 2562
55 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 พ.ย. 2562
56 สาระน่ารู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
30 ต.ค. 2562
57 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ต.ค. 2562
58 ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 ต.ค. 2562
59 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
10 ต.ค. 2562
60 เรียนรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46