ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียรที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
03 พ.ย. 2560
162 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 พ.ย. 2560
163 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงาน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ต.ค. 2560
164 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ต.ค. 2560
165 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามประกาศ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
27 ต.ค. 2560
166 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 ต.ค. 2560
167 เปิดเผยราคากลางจ้างขุดลอกคูระบายน้ำ/ทางระบายน้ำริมคลองชลประทานหน้าศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ต.ค. 2560
168 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร (อาคาร 1) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร (งวดที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 ต.ค. 2560
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครุเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ต.ค. 2560
170 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46