ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน ของเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 พ.ย. 2563
32 ประกาศ รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 ต.ค. 2563
33 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 ต.ค. 2563
34 ปิดประกาศสำเนาของกรมชลประทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ต.ค. 2563
35 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
18 ก.ย. 2563
36 รายงานการประชุมสภา ทต.นาสาร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 ส.ค. 2563
37 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
29 ก.ค. 2563
38 ประกาศคณะ อนุกรรมการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 พ.ค. 2563
39 ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
15 พ.ค. 2563
40 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46