ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 ส.ค. 2561
122 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ส.ค. 2561
123 เรียกประชุมสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ก.ค. 2561
124 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
11 ก.ค. 2561
125 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ก.ค. 2561
126 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายครูแรม-หนองลุง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 ก.ค. 2561
127 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสะพานไสยาง-ถนน 403 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ก.ค. 2561
128 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมคอสะพานครูแรม หมู่ที่ 1 และซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายศาลาเวลช หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร จำนวน 2 จุด 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ก.ค. 2561
129 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 ก.ค. 2561
130 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ (ปรับปรุงใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46